Napsali o nás

SETKÁNÍ S UČITELEM JÓGY ZDEŇKEM ŠEBESTOU

v rozhovoru s moderátorkou Kateřinou Huberovou pro pořad KOKTEJL Českého rozhlasu Ostrava.

 

 

KŘEST, AUTOGRAMIÁDA A DEVADESÁTKA V OÁZE ZDRAVÉHO A ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA

U příležitosti vydání knihy SVĚTLA A STÍNY NA CESTĚ a Zdeňkova krásného životního jubilea věnoval jako svému rodákovi Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice spoustu prostoru, na stranách 18-19 si můžete přečíst co o Zdeňkovi napsali kronikáři Anežka a Jiří Nytrovi a na stranách 20-21 najdete pár slov a fotografií z oslavy a autogramiády, která se u výše uvedených příležitostí v OÁZE konala pro širokou veřejnost. 

Více se můžete dočíst ve zpravodaji Raška.

 

 

"HLEDAL JSEM V JÓZE ZDŮVODNĚNÍ SVÉHO BYTÍ NA ZEMI" 

Rozhovor Jiřího Sachra se Zdeňkem Šebestou - vyšel v měsíčníku frýdeckomístecký PATRIOT - červenec 2017.

Celý rozhovor si můžete přečíst ZDE.

 

 

ZDENĚK ŠEBESTA, NEJEN O OÁZE ZDRAVÉHO A ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA V RAŠKOVICÍCH


Milí přátelé,
raškovický rodák, Zdeněk Šebesta, se ve svém životě nejednou přesvědčil, že pozitivní myšlení, odhodlání, naděje, vytrvalost a píle jsou hodnoty, které dokážou vyvrátit nejednu lékařskou prognózu, změnit nejednu diagnózu, zvrátit průběh mnohé, zdánlivě beznadějně vypadající situace. Snad se na mne nebude zlobit, když prozradím, že několikrát utekl „hrobníkovi z lopaty“ a pomohl „utéct“ i jiným... Celý život na sobě tvrdě pracoval a inspiroval k tomu mnohé další. Statutární město Frýdek-Místek ho ocenilo jako Osobnost roku 2010 „za celoživotní angažovanost a přínos v oblasti provozování a cvičení jógy v našem regionu, organizování a propagaci zdravého cvičení, zpomalování stárnutí, výuku pozitivního myšlení.“ Společně s Lenkou Kovalovou založil Školu jógy KARAKAL, je svědkem toho, jak se plní jeho velký sen: vybudovat v Raškovicích OÁZU ZDRAVÉHO A ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA.

U příležitosti jeho 85. narozenin jsme ho pro Vás vyzpovídali:

Když Ti bylo 80 let, začal, jsi s výstavbou „Oázy”. Jsi důkazem, že je možné i v tomto věku být úžasně aktivní. Co Tě k tomu vede a jak je možné, že to dokážeš?

Jsem Bohu nebo Vesmíru nesmírně vděčný, že mi umožňuje plnit něco, co já považuju za své „poslání”. Jsem učitelem jógy, učím své žáky, které nazývám přátele, jak prožívat svůj život radostně, zdravě a šťastně. Já sám si tím pak plním povinnost danou starými mistry jógy, že vše, co se člověk v jógové sféře naučí, je povinen předat dalším, kteří o to budou mít zájem. Měl jsem štěstí, že se kolem mne vytvořil kolektiv krásných lidí, který se nechal přesvědčit, že se mu dostalo cti podílet se na výstavbě „Oázy zdravého a šťastného života” v podhorské oblasti Beskyd v Raškovicích. A tak jsme se oni i já stali tvůrci „Oázy” - útočiště všech, kteří budou chtít na sobě něco změnit, něco nového se naučit. No a jak se zdá, tak se to podařilo.

Jedna věc je postavit objekt, druhá vnést ho do života. „Oáza” již postupně otevírá své brány pro zájemce. Co se vám v ní zatím podařilo uskutečnit a co chystáte do budoucna?

Nejdříve bych chtěl zdůraznit, že přesto že jsem byl iniciátorem výstavby „Oázy” v beskydském podhůří, nebo jak my rádi s nadsázkou říkáme v „Beskydských Himálajích”, a v prvních dobách jsem byl považován za fantastu, podílela se na ní celá řada přátel. Ale začnu od začátku. Školu jógy KARAKAL, která výstavbu zaštítila, jsem založil společně s Lenkou Kovalovou v roce 1996 s cílem seznamovat co nejširší veřejnost s filozofií a technikami jógy s podtextem, že člověk by měl pracovat na svém tělesném, psychickém i duchovním zkvalitňování, aby žil dlouho, byl zdravý a měl ze života radost, byl šťastný. Tato cesta a zejména tento cíl se postupně začaly setkávat se stále větším počtem zájemců z blízkého i vzdáleného okolí, až nakonec vyústil ve stále se zvětšující počet zájemců z celé republiky.
V naší Škole učíme, jak posilovat imunitní systém, zpomalovat stárnutí, zvládat stres, využívat chemické laboratoře našeho mozku k tvorbě endorfínů, využívat sankalpu a afirmaci. Odkrýváme tajemství rychlých sestupů do hladiny ALFA. Učíme meditovat, provádět autogenní trénink. Organizujeme velká množství kurzů a seminářů. Rodičům nabízíme jógová cvičení s dětmi ve věku od 4 do 6ti let, kde je „začarujeme” v malé děti a umožňujeme tak dospělým, aby znovu prožívali se svými nejmenšími nádherné hry. Organizujeme přátelské jógové kolektivy pro seniory, které se stávají obdivuhodně pevnými. Podnikatelé, učitelky a další exponované profese k nám chodí do kurzů „psychohygieny”, učit se obraně proti stresovým útokům a získání psychické pohody.
Od podzimu do jara pořádáme „Čaje o páté” s pestrou tématikou, jako např. „Cesty za mládím”, „Elixír života” nebo „Jaké to bylo na dovolené v Indii.”
A jsou tu také víkendové nebo týdenní semináře s lákavými tituly: „Jak se setkat s vlastním vnitřním Já”, „Most mezi člověkem a Vesmírem” nebo: „Protančeme se do nebe”.
K dnešnímu dni jsme vyrobili 15 CD, ve kterých nabízíme kromě jiného, jak cvičit jógu, pokud nemůžeme jinak, také doma v přímém kontaktu s učitelem. Napsali jsme spoustu učebnic, skript a začínáme psát knihy s jógovou tématikou. Od roku 2007 vlastníme akreditaci Ministerstva školství a tělovýchovy pro výuku cvičitelů jógy druhého stupně.
Dnes má naše „Oáza” tělocvičnu, studovnu a knihovnu, dvoulůžkové a třílůžkové pokoje pro cca 25 účastníků různých setkání, saunu a soc. vybavení.
Zdá se, že kolektiv, který bez jakékoliv dotace (protože nikdo, na koho jsme se obrátili nevěřil, že výstavba je reálná a považoval případnou částku za zmařenou) dokázal vytvořit tak báječný objekt v hodnotě několika milionů, vykonal více než dost.
Možná, ale my pokračujeme dále. Co takhle vytvořit velkou meditační zahradu v japonském stylu s cílem šokovat návštěvníka nejen tím, že mu bude na dobu pobytu odebrán odporný mobil, aby si od něj mohl odpočinout, ale že se setká s ne běžným prostředím, ale opravdovou oázou klidu, míru a pokoje, kde může dělat téměř vše, jenom ne pracovat, jak je zvyklý. Může se vykoupat v atraktivním bazénu, ztratit se v zajímavém bludišti, nebo si zkvalitnit na velkém „šachovém hřišti” mozkový jogging. V zákoutích zahrady mezi japonskými javory, rododendrony nebo v bambusovém houští se může rozjímat, pokud nevyhledá úkryt v meditačním altánku sám nebo s přáteli.
Chceme, aby si k nám zvykli jezdit přátelé zblízka i zdaleka, aby si u nás odpočinuli. Ale také je budeme zvát na toulky po Beskydech (Cestování s jógou „Beskydskými Himálajemi“), pěšky, na kolách i běžkách.
Že jsme fantasté? Samozřejmě, že jsme. A jsme na to hrdi. Konečně už jsme dokázali hodně s úsměvem a každodenními hesly: „Dnes je nejkrásnější den našeho života” a „Do ráje se nevstupuje včera nebo zítra, ale dnes.” Držte nám palce.

Jaký je Tvůj názor na současný svět, kdy se vše zrychluje? Dá se zpomalit a zastavit se? Vychutnat si život a radovat se z něj?

Velmi tvrdě vyjádřil své obavy zejména ze skloubení stále se rostoucího vývoje technologie na jedné straně a současně klesajících mezilidských vztahů na straně druhé Albert Einstein, když řekl: „I fear day that technology will surpass our human interaction. The world will have a generation of idiots. “ „Obávám se dne, kdy vývoj technologie předčí vzájemné lidské vztahy. To potom svět bude mít GENERACI IDIOTŮ.“
Myslím si, že je opravdu důležité, abychom si my lidé uvědomili, že současný hektický způsob našich životů, kdy trávíme velkou část dne u svých počítačů, kdy jsme denně vystaveni stále se znásobujícímu počtu stresových aktivit a kdy v touze po pomyslném životním úspěchu obětujeme často i své rodinné soukromí (o čemž svědčí stále rostoucí počet rozvodů) a nakonec nenacházíme to štěstí, po kterém všichni tolik toužíme.
Zastávám názor, že samozřejmě nechceme a nemůžeme zastavit technický vývoj, který jako lidé této planety vytváříme, ale že je nejvyšší čas, abychom se zamysleli, zda způsob, jak s ním zacházíme, nás drasticky nepřipravuje o skutečnost, že své relativně krátké bytí na tomto světě neprožíváme smysluplně. Naše životy si zaslouží, aby byly denně vnímány jako drahocenný dar, který bychom měli s láskou a úctou vychutnávat. Já s oblibou upozorňuji své přátele, že každý den našeho života je klenot, který pokud si neuvědomíme jeho cenu a neprožijeme jej smysluplně, se nezopakuje. A tuto skutečnost bychom měli mít všichni na paměti jako jednu z nejdůležitějších informací vůbec.

Myslíš si, že v dnešní době je meditace důležitá, že ji lidé dokáží alespoň trochu pravidelně praktikovat?

Pravidelné každodenní provádění meditace považuji opravdu za velmi důležité. Já sám je dodržuji a také doporučuji svým přátelům. Často jim také připomínám, co o meditaci řekl Šankara (někdy Šankaračarja 788 – 820), jeden z největších jógových učitelů své doby: „Jestliže člověk jen slyší o cestě k PRAVDĚ, má z toho velký zisk. Když o ní přemýšlí, má zisk stokrát větší. Jestliže dělá meditaci vedoucí k PRAVDĚ, je na tom sto tisíckrát lépe, než ten kdo jen přemýšlí. Když však člověk realizuje PRAVDU, má zisk tak veliký, že nelze pro něj nalézti žádného čísla k vyjádření.”
Praktikování meditace učí zajímavě Paul BRUNTON ve své knize: TAJNÁ STEZKA nebo třeba Deepak CHOPRA M. D. v knize NESMRTELNÉ TĚLO, NEKONEČNÁ DUŠE, kde se zabývá kvantovou alternativou dlouhověkosti a mimo jiné říká, že pravidelné provádění meditace může snížit náš biologický věk o 5 až 20 let.
Aby se provádění meditace ale setkalo s kladným výsledkem, musí být prováděno odpovídajícím odborným způsobem. O to Škola jógy KARAKAL ve Frýdku – Místku, ve které působím, usiluje a výsledky žáků svědčí, že se jí to daří.
Měli bychom si uvědomovat: meditace je cestou, ne cílem. S její pomocí můžeme poznat, odkud přicházíme, kdo jsme a kam jdeme.

Je něco, co se Ti v uplynulých létech nepovedlo, považuješ to za prohru a možná s odstupem času bys to udělal jinak?

Věcí, které se mi jako každému v životě nepodařily, bylo samozřejmě více, ale nikdy jsem je nepovažoval za prohrané. Vždy mne spíše inspirovaly nebo, chceš-li, provokovaly k hledání další, nebo jiné cesty k splnění toho, o co jsem usiloval. A to platí dodnes.


Právě „slavíš” 85 narozeniny a jsi stále učitelem jógy na plný úvazek. Vedeš kurzy, víkendová setkání, školení mladých začínajících učitelů. Jsi přesvědčen, že předávání zkušeností z učitele na žáka je ten nejlepší způsob?

Jógu jsem začal cvičit jako samouk zhruba před více než 60ti lety. V té době nebylo jednoduché se s nějakým učitelem jógy seznámit. Přesto se mi podařilo s několika se setkat. Prvním, kdo mi byl nápomocen při objevování tajemství a krásy jógy, byl prof. Vladimír Mlýnský. Dodnes jsem mu vděčný a často na něj vzpomínám. Pak už postupně následovala řada dalších, kteří kratčeji nebo déle ovlivňovali můj další vývoj.
Myslím si, že nám lidem je dané, že se učíme prakticky celý svůj život. A ať se nám to líbí nebo ne, jsme stále obklopeni učiteli. Nejdříve to jsou naši rodiče, sourozenci, kamarádi, pak učitelé ve školách atd.
S jógou se můžeme samozřejmě seznamovat i bez učitele, ale je to spojené s velkými riziky. Dnes je na našem knižním trhu kromě dobrých knih spousta zavádějícího balastu. A vy poznejte tu dobrou knihu. Nemusí se to podařit. Ale když se to třeba i podaří, je tu ještě riziko správně pochopit a aplikovat v praxi, co autor v knize píše. To se nemusí vždy setkat s úspěchem a následky mohou být až nedozírné.
Já zastávám názor, že dobrý učitel jógy je při vývoji žáka nezastupitelný. Ale i tady platí, že není-li žák schopen nebo ochoten dodržovat při pokynech učitele určitou kázeň – k cíli nedojde.
V naší Škole jógy KARAKAL věnujeme výuce učitelů jógy nesmírnou péči a jsme přesvědčeni, že je to nezbytné.

Jakou nejdůležitější radu máš pro smysluplný a šťastný život?

Zastávám stejný názor jako filozofové, kteří to řekli mnoho desítek nebo stovek let přede mnou. Myslím, že bychom si především měli uvědomit skutečnost, že SCÉNÁŘ SVÉHO KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA SI z velké části PÍŠEME SAMI a že je opravdu jen na nás, jakou celoživotní cestu si zvolíme.
„Jóga je CESTA, jak poznat sám sebe, jak získat tělesné a duševní zdraví, jak žít v míru s celým světem i sám se sebou, jak dosáhnout trvalého ŠTĚSTÍ.”
„Věřím, že pravým cílem našeho života je hledání štěstí. Ať už jsme věřící či nikoliv, ať vyznáváme to či ono náboženství, my všichni hledáme něco lepšího. Myslím si tedy, že hlavní pohnutkou našeho života je hledání ŠTĚSTÍ.” (JEHO SVATOST DALAJLAMA)
„Aby byl člověk ŠŤASTNÝ, musí tomu především sám uvěřit.” (P.SYRUS, 50 let př.n.l.)
„Skutečné a bezpečné ŠTĚSTÍ je mnohem více darem myslí a srdce, než darem vnějšího světa.”(spisovatel Karel ČAPEK)
„Království nebeské je ve vás, tam je hledejte” (JEŽÍŠ KRISTUS)
Já doporučuji svým přátelům pravidelné provádění meditací a autogenního tréninku, které jsou báječnými pomocníky při hledání cesty k šťastnému životu. Je toho ještě mnoho, co bychom mohli udělat, ale to by bylo na tlustou knihu a pro mnohé by to třeba ani nebylo čtivé. Pravidelně provádím sám se sebou takovou „hru se slony”. Když se mi vloudí do mysli nějaká negativní myšlenka (je pro mne „černým slonem”), ihned ji vypudím a nahradím pozitivní („slonem bílým”). Funguje to perfektně. Nebo znám krásnou modlitbu, kterou si podle potřeby opakuju:
„Pane, dej mi prosím jasnou mysl, abych se dokázal smířit s věcmi, které změnit nemohu, abych dokázal změnit věci, které změnit mohu a abych ty první od těch druhých vždycky dokázal rozlišit.”

Přeji čtenářům z celého srdce, aby jim pro další cestu životem byly výše uvedené věty dobrým pomocníkem. 
 
Děkujeme, Zdeňku.